PDA

Xem bản đầy đủ : Sự kiện 1. Lịch các sự kiện có trong game!
 2. Đua top Open Beta Server Lorencia (12h 1.11 đến 24h 21-11-2015)
 3. Event Giải cứu công chúa lần 2 - MUS2.VN
 4. Event Giải cứu công chúa lần I - MUS2.VN
 5. Kết quả đua top Alpha test 20-02-2016
 6. Sự kiện đua top Hỗ trợ SV! (top nạp card)
 7. [NORIA]Kết quả đua top Open beta và trao thưởng
 8. [Sự Kiện] [NORIA]19h30 12-03-2016: Event giải cứu công chúa
 9. [Sự Kiện] [NORIA]20h00 13-03-2016: Event Công Thành Chiến (thử nghiệm)
 10. [Sự Kiện] [NORIA]Kết quả đua top tuần 3 (14-20/03/2016)
 11. [Sự Kiện] [NORIA]Kết quả đua top RS tuần 2 và Top hỗ trợ SV
 12. [Sự Kiện] [NORIA]Kế hoạch Event cuối tuần và các Event trong tương lai
 13. [Sự Kiện] [Noria] Kết quả đua top Tuần thứ 3
 14. [Sự Kiện] [Noria] Kết quả đua top tháng lần 1
 15. [Sự Kiện] [10-04-2016]Kết quat đua top tuần, hỗ trợ và event mới trong tuần tới!
 16. [Sự Kiện] Kết quả đua top tuần 5 (17-04-2016), Top thương gia
 17. [Sự Kiện] Sự kiện tuần 1 tháng 11-2015
 18. [Sự Kiện] Trao thưởng Đua top Open Beta
 19. [Trao Giải] [Norial]Trao giải top tuần và hỗ trợ SV lần 3 (25-04-2016)
 20. [Trao Giải] Tổng Kết đua top tuần lần 7 và top Tháng lần 1 (01-05-2016)
 21. [Sự Kiện] [20h 05-06-2016] Giải cứu công chúng (thay cho CTC)
 22. [Sự Kiện] [Devias]Tổng hợp Event dành cho SV Devias trong đợt Open
 23. [Trao Giải] [Devias]Tổng kết đua top Alpha 08-07-2016
 24. [Trao Giải] [Devias]Tổn kết trao giải Open Beta
 25. [Sự Kiện] [21h 31-07-2016]Thu thập Trái tim của quỷ!
 26. [Trao Giải] [Devias] Kết quả đua top Tuần 1 tháng 8
 27. [Sự Kiện] [Devias]Sự kiện Trái Tim Quỷ + [20h 14-08-2016]
 28. [Sự Kiện] [Devias] Kết quả đua top Tuần 2 tháng 8, Top hỗ trợ SV
 29. [Trao Giải] Kết quả đua top tháng 8-2016 SV Devias
 30. [Trao Giải] Trao giải top hỗ trợ SV ngày 11-09-2016
 31. [Sự Kiện] Evetn thủ chuống Dugeon 2
 32. [Sự Kiện] Kết quả event thủ chuồng Dungeon 2 (chưa đém người)
 33. [Sự Kiện] Công thành chiến SV Devias 20h 25-09-2016
 34. [Trao Giải] Kết quả CTC lần 1 SV Devias ngày 25-09-2016
 35. [Trao Giải] Kết quả đua top tháng 9 Sv Devias
 36. [Sự Kiện] CTC sự kiện chiếm thành 19h30 09-10-2016
 37. [Sự Kiện] [Devias1] 20h 23-10-2016 Event Thủ chuồng Dungeon 2 + trái tim quỷ
 38. [Trao Giải] Kết quả Event thủ trái tim quỷ kết hợp giữ chuồng Dungeon 2
 39. [Sự Kiện] [20h 06-11-2016] Sự kiện "Cùng anh em xưng bá"
 40. [Trao Giải] Trao giải top tháng 10 SV Devias
 41. [Trao Giải] Trao qua top thang 11