Tin mới: [Devias]Tổng hợp Event dành cho SV Devias trong đợt Open
Mu Season 2 VN nhắc nhở daoanhsinh: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[08-09 03:46 AM] daoanhsinh: %c4%90%e1%ba%a1i h%e1%ba%a3i s%e1%ba%a3n cung c%e1%ba%a5p h%e1%ba%a3i s%e1%ba%a3n t%c6%b0%c6%a1i s%e1%bb%91ng%2c giao t%e1%ba%adn n%c6%a1i trong v%c3%b2ng 1h-2h%2c m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 s%e1%ba%a3n ph%e1%ba%a9m bao %c4%83n nh%c6%b0 %5burl%3dhttp%3a%2f%2fdaihaisan.com%2fsan-pham%2fcua-thit%5dcua bi%e1%bb%83n%5b%2furl%5d v%c3%a0 %5burl%3dhttps%3a%2f%2fdaihaisan.com%2fsan-pham%2fghe%2f%5dgh%e1%ba%b9%5b%2furl%5d 1 %c4%91%e1%bb%95i 1 n%e1%ba%bfu s%e1%ba%a3n ph%e1%ba%a9m ko %c4%91%c3%bang nh%c6%b0 m%c3%b4 t%e1%ba%a3%2c h%c3%a0ng t%c6%b0%c6%a1i s%e1%bb%91ng. cua th%e1%bb%8bt%2c cua bi%e1%bb%83n%2c cua c%c3%a0 mau%2c %5burl%3dhttp%3a%2f%2fdaihaisan.com%2fsan-pham%2fcua-thit%5dcua g%e1%ba%a1ch%5b%2furl%5d th%e1%bb%8bt ch%e1%ba%afc%2c kh%c3%b4ng b%e1%bb%9f. li%c3%aan h%e1%bb%87 %5burl%3dhttps%3a%2f%2fdaihaisan.com%5d%c4%90%e1%ba%a1i h%e1%ba%a3i s%e1%ba%a3n%5b%2furl%5d
Mu Season 2 VN nhắc nhở nguyenanhhang: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[06-07 01:35 AM] nguyenanhhang: Trang ch%e1%bb%a7 t%e1%ba%a3i fifa online 4 garena %5burl%3dhttps%3a%2f%2ftaififaonline4.vn%5dhttps%3a%2f%2ftaififaonline4.vn%5b%2furl%5d ch%c3%adnh th%e1%bb%a9c t%e1%ba%a1i vi%e1%bb%87t nam
Mu Season 2 VN nhắc nhở phamminhhang: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[30-06 10:55 AM] phamminhhang: Ch%c3%a0o c%c3%a1c b%e1%ba%a1n%2c h%c3%a3y truy c%e1%ba%adp t%e1%ba%a1i %c4%91%c3%a2y%3a %5burl%3dhttp%3a%2f%2fwww.modgamepro.com%2f2018%2f05%2fhack-game-clash-of-clans.html%5dhack game %c4%91i%e1%bb%87n tho%e1%ba%a1i%5b%2furl%5d%c4%91%e1%bb%83 hack game v%c3%a0 nh%e1%ba%adn th%e1%ba%bb %c4%91i%e1%bb%87n tho%e1%ba%a1i%2c code c%c3%a1c lo%e1%ba%a1i game free.
Mu Season 2 VN nhắc nhở nguyenhoaitam,anh,dinh: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[27-06 02:28 PM] nguyenhoaitam,anh,dinh: Truy c%e1%ba%adp v%c3%a0o Modgamepro.com %c4%91%e1%bb%83 %5b%2furl%5d%5burl%3dhttp%3a%2f%2fforum.mugiangho.com%2fmember.php%3f6616-huyenxinh59%5dmodgamepro
Mu Season 2 VN nhắc nhở phamanhvan: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[Today 04:44 PM] phamanhvan: %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5dSex%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttp%3a%2f%2flogobongbay.com%2f%5dporn%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5dcasino%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f61%2f1032%2fQUANG-CAO-THUONG-HIEU-BANG-BONG-BAY--IN-BONG-BAY-LOGO.html%5dvideo%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2finbongbay0971902886%2f%5dgame%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2finbongbay.xuonginbongbay0967877586%2f%5dfunny%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fcosoinlogogiaretaihanoi0975559409%2f%5dsexy%5b%2furl%5d %2c %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fnhaninlogobongbayinthuonghieubongbay%2f%5dsexpam%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2fsukienngaymoi.com%2f%5dgambing%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.net%2f%5dmedicine%5b%2furl%5d%e2%80%a6. %5burl%3dhttp%3a%2f%2fcongdongin.com%2f%5dXvideos%5b%2furl%5d%2c%5burl%3dhttp%3a%2f%2fsukienngaymoi.com%2f%5d javhihi%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttp%3a%2f%2fshopbongbay.com%2f%5dhdzog%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttp%3a%2f%2fbongbaygiatot.com%2f%5dvjav%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttp%3a%2f%2fsukienngaymoi.com%2f%5dphim %5bi%5dsex%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.vn%2ftrang-chu.html%5dS%e1%bb%ad d%e1%bb%a5ng video%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttp%3a%2f%2flogobongbay.com%2f%5dclip %5bi%5dsex%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%2c %5burl%3dhttp%3a%2f%2fwww.intrangia.com%2ftrang-chu.html%5dphim khi%c3%aau d%c3%a2m%0a%0a1%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.vn%2ftrang-chu.html%5d2%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2fwww.intrangia.com%2ftrang-chu.html%5d3%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2fcongdongin.com%2f%5d4%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2fsukienngaymoi.com%2f%5d5%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2fshopbongbay.com%2f%5d6%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.net%2f%5d7%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d8%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d9%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d10%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d11%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d9%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d10%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d11%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d9%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d10%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d11%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d9%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbongbay.com%2f%5d10%5b%2furl%5d %5burl%3dhttp%3a%2f%2finbo...
Mu Season 2 VN nhắc nhở vuanhtam,anh,dinh: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[12-04 10:35 AM] vuanhtam,anh,dinh: Khi trang b%e1%bb%8b cho c%c3%b4ng nh%c3%a2n nh%e1%bb%afng b%e1%bb%99 %5bb%5d%5burl%3dhttps%3a%2f%2fbaohotbc.com%2fquan-ao-bao-ho-lao-dong%5dquan ao bao ho lao dong%5b%2furl%5d%5b%2fb%5d c%c3%b4ng ty s%e1%ba%bd gi%c3%bap c%c3%a1c doanh nghi%e1%bb%87p qu%e1%ba%a3ng c%c3%a1o th%c6%b0%c6%a1ng hi%e1%bb%87u c%e1%bb%a7a m%c3%acnh m%e1%bb%99t c%c3%a1ch hi%e1%bb%87u qu%e1%ba%a3 v%c3%a0 ti%e1%ba%bft ki%e1%bb%87m chi ph%c3%ad. T%c3%b9y v%c3%a0o t%e1%bb%abng ng%c3%a0nh ngh%e1%bb%81 kh%c3%a1c nhau m%c3%a0 c%c3%a1c b%e1%ba%a1n c%c3%b3 th%e1%bb%83 ch%e1%bb%8dn cho m%c3%acnh nh%e1%bb%afng m%e1%ba%abu v%c3%a0 ki%e1%bb%83u d%c3%a1ng b%e1%ba%a3o h%e1%bb%99 kh%c3%a1c nhau. V%e1%bb%9bi nh%e1%bb%afng k%e1%bb%b9 s%c6%b0 x%c3%a2y d%e1%bb%b1ng%2c k%e1%bb%b9 s%e1%bb%b1 c%e1%ba%a7u %c4%91%c6%b0%e1%bb%9dng%2c k%e1%bb%b9 s%c6%b0 %c4%91i%e1%bb%87n%2c...th%c3%ac c%c3%a1c b%e1%ba%a1n n%c3%aan ch%e1%bb%8dn %c3%a1o ghile b%e1%ba%a3o h%e1%bb%99 c%c3%b3 ph%e1%ba%a3n quang.%0a B%e1%ba%a3o h%e1%bb%99 lao %c4%91%e1%bb%99ng TBC Tr%e1%bb%b1c ti%e1%ba%bfp s%e1%ba%a3n xu%e1%ba%a5t t%e1%ba%a5t c%e1%ba%a3 nh%e1%bb%afng m%e1%ba%abu %c3%a1o ph%e1%ba%a3n quang kh%c3%a1c nhau%3a %c3%a1o ghile ph%e1%ba%a3n quang%2c %c3%a1o ghile l%c6%b0%e1%bb%9bi ph%e1%ba%a3n quang%2c %c3%a1o ph%e1%ba%a3n quang d%c3%a2y%2c%c3%a1o ph%e1%ba%a3n quang ch%e1%bb%af A%2c %c3%a1o ph%e1%ba%a3n quang chui %c4%91%e1%ba%a7u%2c %c3%a1o ph%e1%ba%a9n quang m%c3%b4i tr%c6%b0%e1%bb%9dng. Nh%e1%bb%afng d%c6%b0%e1%bb%a3c s%e1%bb%ad d%e1%bb%a5ng nhi%e1%bb%81u nh%e1%ba%a5t %e1%bb%9f %c4%91%c3%a2y v%e1%bb%9bi c%c3%a1c k%e1%bb%b9 l%c3%a0 %c3%a1o ghile ph%e1%ba%a3n quang%0a D%c6%b0%e1%bb%9bi %c4%91%c3%a2y b%e1%ba%a3o h%e1%bb%99 lao %c4%91%e1%bb%99ng TBC xin gi%e1%bb%9bi thi%e1%bb%87u m%e1%ba%abu %c3%a1o ghile ph%e1%ba%a3n quang b%c3%a1n ch%e1%ba%a1y nh%e1%ba%a5t hi%e1%bb%87n nay.%0a%5bimg%5dhttps%3a%2f%2fbizweb.dktcdn.net%2f100%2f242%2f205%2fproducts%2fao-phan-quang-tui-hop-03.jpg%3fv%3d1516270943447%5b%2fimg%5d%0a%5bb%5d%5burl%3dhttps%3a%2f%2fbaohotbc.com%2fao-phan-quang%5d%c3%a1o b%e1%ba%a3o h%e1%bb%99 ph%e1%ba%a3n quang%5b%2furl%5d%5b%2fb%5d v%e1%bb%9bi ch%e1%ba%a5t li%e1%bb%87u kaki cotton 100%25 n%c3%aan m%e1%ba%b7c kh%c3%a1 m%c3%a1t v%c3%a0 tho%c3%a1ng%2c c%c3%b3 %c4%91%e1%bb%99 co gi%c3%a3n%2c kh%e1%ba%a3 n%c4%83ng th%e1%ba%a5m m%e1%bb%93 h%c3%b4i t%e1%bb%91t%2c b%e1%bb%81n%2c kh%c3%b4ng b%e1%bb%8b s%e1%bb%9dn r%c3%a1ch%2c phai m%c3%a0u%2c may d%c3%a2y ph%e1%ba%a3n quang tr%c6%b0%e1%bb%9bc ng%e1%bb%b1c v%c3%a0 %c4%91%e1%ba%b1ng sau. %c4%90%c6%b0%e1%bb%a3c thi%e1%ba%bft k%e1%ba%bf 4 t...
[17-03 09:18 AM] hoahue76: adm trang này sập rồi ak
[17-03 09:18 AM] hoahue76: BUZZ!!!
[20-11 10:22 PM] hoahue76: tưởng web sập rồi mà nhỉ, adm xem khi nào open cho anh em giai trí cbhi tết roi, đang giảnh háng quá
[26-10 07:45 PM] admin: h tới cuối năm vẫn còn mở ah
[26-10 07:45 PM] admin: mà không làm được
[26-10 07:45 PM] admin: bỏ chạy không cả năm
[26-10 07:45 PM] admin: SV thì mua cả năm
[26-10 07:45 PM] admin: cũng muốn làm lắm
[18-10 03:02 PM] ChongBaXa: de lam 1 cai sv ae choi di add
[18-10 03:02 PM] ChongBaXa: vay thi kiem 1 hay 2 admn nao co tam huyet giao lai
[21-09 07:56 PM] admin: sv vẫn còn đó mà không có thời gian luôn
[21-09 07:56 PM] admin: bận quá, khó làm lại được lắm
[21-09 07:56 PM] admin:
[08-09 02:41 PM] hunghoama1: ae gọi điện cho thử xem thế nào . Thấy mlouis giuc ma ham vai~
[07-09 09:03 PM] nhoxinh: no bi vo train roi ko co thoi gian dau
[07-09 03:08 PM] mlouis: dm ad dang rah lam lai cai game choi giet thoi gian nao
[05-09 12:52 PM] gane: Tiền đéo đâu thằng ad làm nữa
[04-09 10:22 AM] hunghoama1: khing ae a