Tin mới: [Devias]Tổng hợp Event dành cho SV Devias trong đợt Open
[19-06 06:47 PM] dickylo: vao ngan hang ko dc vay ad
[19-06 12:54 PM] kukudl2: dang ky dc ma vo ko dc ^_^
[19-06 12:07 AM] admin: đã đang ký đc rồi nha
[19-06 12:07 AM] admin: ok
[16-06 01:10 PM] kukudl2: dang ky no ra vay do
Bot hướng dẫn:
+Thỉnh thầy:thầy (từ hỏi...) ==>VD: thầy có vợ chưa?
+Bói bài tây:thầy bói==>VD:thầy bói cho con 1 bài nào?
+Check Yahoo:check nick_cần_check ==>VD:check minhloidotnet
+Lấy avatar:avatar nick_cần_lấy ==>VD:avatar minhloidotnet
+Dịch thuật:AV hoặc VA từ_cần_dịch ==>VD:AV love hoặc VA yêu
+Kết quả xổ số:kqxs ==>VD:kqxs
+Bot kể truyện:truyencuoi ==>VD:truyencuoi
+Xem thời tiết:thoitiet tên_tỉnh (viết liền không dấu) ==>VD: thoitiet hanoi
+Xem tỷ giá ngoại tệ:nt
+Bói tình yêu:bói bạn+người ấy ==>VD:boi anh+em
+Xem giờ:mấy giờ ==>VD: mấy giờ rồi Bot
[16-06 01:09 PM] kukudl2: String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [SqlException (0x80131904): String or binary data would be truncated. The statement has been terminated.] System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +388 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +717 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +4515 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() +61 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() +134 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +6557689 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) +6560327 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) +586 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) +104 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) +288 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) +171 System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.InternalDispatcher`1.Dispatch(TTarget target, Func`3 operation, TInterceptionContext interceptionContext, Action`3 executing, Action`3 executed) +208 System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbCommandDisp...
[16-06 01:06 PM] kukudl2: lam an cc ji lau vay chu
[16-06 01:06 PM] kukudl2: meo dang ky dc
[15-06 08:51 AM] admin: de a check lai, sao nhiu anh em bi vay t
Mu Season 2 VN nhắc nhở admin: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[15-06 08:51 AM] admin: mus2.vn hay dungeon deu nhu nhau
[14-06 11:58 PM] ChongBaXa: sao ko dang ky duoc
[14-06 11:58 PM] ChongBaXa: dang ky o sv nao ad
[14-06 11:08 PM] hoahue76: adm chỉnh cho tạo nv mới lv400 với 2 tỷ zen để ae test cái nào, buff gi` đc có 2p thêa
[13-06 10:38 PM] admin: gửi qua fanpage nha
[13-06 10:38 PM] admin:
[13-06 10:38 PM] admin: chup hinh cho ad xem với
[13-06 10:38 PM] admin: HungHoama bi j
[13-06 09:30 PM] hunghoama1: đéo mẹ có ai đăng kí đc chưa
[13-06 01:47 PM] admin: chụp màn hình cho ad xem thử
[13-06 01:46 PM] admin: các bạn bị lỗi j
[13-06 12:30 PM] hunghoama1: cái gì chưa đc thì bảo mọi ng. Đăng kí có đc quái đâu mà ông ad cứ bảo đăng kí đc rồi. Vớ vẩn
[13-06 12:27 PM] hunghoama1: có đăng kí dcd quái đâu, ad xem lai đi
[13-06 11:29 AM] admin: nếu có lỗi chụp hình màn hình hoặc coopy lỗi gửi ad giúp
[13-06 11:28 AM] admin: MT check lại giúp ad lỗi j
[13-06 11:28 AM] admin: ad đăng ký bình thường mà?
[13-06 11:16 AM] admin: có thể báo lỗi nhưng vào vẫn đc nha
[13-06 11:16 AM] admin: đêm qua ad test ok
[13-06 09:41 AM] Manhte: ham~ vcl