• daihaisan38661's Avatar
  28-09-2018, 08:21 AM
  Đại hải sản chuyên cung cấp các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua cà mau dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  1 replies | 33 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  28-09-2018, 08:20 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua cà mau dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện...
  0 replies | 16 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  28-09-2018, 08:18 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua thịt dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  0 replies | 1 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  28-09-2018, 08:16 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua cà mau dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện...
  0 replies | 19 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  24-09-2018, 05:19 PM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua biển dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  0 replies | 26 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  24-09-2018, 05:18 PM
  Đại hải sản chuyên cung cấp các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua cà mau đầy hồ và hàng nhập về mỗi ngày. giao hàng...
  0 replies | 12 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  24-09-2018, 05:17 PM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua thịt dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  0 replies | 8 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  24-09-2018, 05:16 PM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua biển đầy hồ và hàng nhập về mỗi ngày. giao hàng...
  0 replies | 9 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  22-09-2018, 08:24 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua thịt đầy hồ và hàng nhập về mỗi ngày. giao hàng...
  3 replies | 22 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  22-09-2018, 08:23 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua thịt dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  1 replies | 26 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  22-09-2018, 08:22 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua biển dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  0 replies | 12 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  22-09-2018, 08:21 AM
  Đại hải sản chuyên cung cấp các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua biển dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  0 replies | 9 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  21-09-2018, 10:26 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua cà mau dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện...
  0 replies | 13 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  21-09-2018, 10:25 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua cà mau dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện...
  0 replies | 12 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  21-09-2018, 10:24 AM
  Đại hải sản chuyên cung cấp các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua biển đầy hồ và hàng nhập về mỗi ngày. giao hàng tận...
  0 replies | 13 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  21-09-2018, 10:23 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua cà mau đầy hồ và hàng nhập về mỗi ngày. giao hàng...
  0 replies | 14 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  20-09-2018, 12:22 AM
  Đại hải sản chuyên cung cấp các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua cà mau đầy hồ và hàng nhập về mỗi ngày. giao hàng...
  1 replies | 17 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  20-09-2018, 12:21 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua biển đầy hồ và hàng nhập về mỗi ngày. giao hàng...
  1 replies | 11 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  20-09-2018, 12:20 AM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua biển dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  1 replies | 11 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  20-09-2018, 12:19 AM
  Đại hải sản chuyên cung cấp các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua gạch đầy hồ và hàng nhập về mỗi ngày. giao hàng tận...
  1 replies | 15 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  19-09-2018, 05:19 PM
  Đại hải sản chuyên cung cấp các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua thịt dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  2 replies | 15 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  19-09-2018, 05:18 PM
  Đại hải sản chuyên cung cấp các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua biển dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  2 replies | 20 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  19-09-2018, 05:17 PM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua biển đầy hồ và hàng nhập về mỗi ngày. giao hàng...
  2 replies | 17 view(s)
 • daihaisan38661's Avatar
  19-09-2018, 05:16 PM
  Đại hải sản chuyên kinh doanh các loài hải sản tươi sống đa dạng, điểm mạnh của đại hải sản là cua thịt dây nilon cực mỏng dưới 10 gram, cân điện tử...
  1 replies | 15 view(s)
Xem thêm hoạt đông
Về daihaisan38661

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
April 8, 1988 (30)

Chữ ký


Đại hải sản cung cấp hải sản tươi sống, giao tận nơi trong vòng 1h-2h, một số sản phẩm bao ăn như cua thịtghẹ xanh 1 đổi 1 nếu sản phẩm ko đúng như mô tả, hàng tươi sống. cua thịt, cua biển, cua cà mau, cua gạch thịt chắc, không bở. liên hệ Đại hải sản

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
102
Gửi mỗi ngày
2.40
Thông tin chung
Hoạt động cuối
28-09-2018 08:21 AM
Ngày tham gia
03-09-2018
Giới thiệu
0