Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
Dành cho các nhân vật: DK, DW, ELF

Các vật phẩm Nhiệm vụ:


Nơi nhận nhiệm vụ:


Giai đoạn 1ELF và DW chỉ cần làm giai đoạn 1)

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm "chiếc nhẫn vinh quang" và giao lại cho NPC Marlon
+ Nơi tìm: Tarkan


- Giai đoạn 2: chỉ dành cho DK

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm "viên ngọc cổ" và giao lại cho NPC Marlon
+ Nơi tìm: Tarkan

***Chúc các bạn may mắn***