Chào các bạn,
Ad xin thông báo kết quả đua Top Tuần 2 tháng 8 và Top Hỗ trợ SV 2 tuần đầu SV Devias.

1/ Kết quả đua top Tuần 2 tháng 8 (14-08-2016)2/ Top Hỗ trợ SV 2 tuần đầu tháng 8 (ngày 1 đến 14-08-2016)
  • Xem chi tiết về phần thưởng và cách thức tại đây
  • Các bạn top Hỗ trợ comment hoặc liên hệ trực tiếp để thông báo loại cánh mà các bạn muốn nhận để ad sắp xếp trao thưởng
  • Các phần thưởng khác sẽ được trao vào ngân hàng của tài khoản có nhân vật đạt giải
Thanks


MUS2.VN