Mong ADM vào game check lại skill Hỏa Âm của DL
Dame quái ko ổn định dame boss ko phá đc giáp
Đánh quái lag lag thế nào ấy trong vùng skill những con quái dính dame ko đều có khi đánh ok trúng
Hình như ADM có vẻ ghét DL thi phải kỳ thị chủng tộc vch
Exp, Tỉ lệ quay đồ , tỉ lệ rơi đồ exl khi ném box quá ảo ADM xem lại cho
Game đã có độ khó cao gamer bỏ game khá nhiều ADM nên xem lại
Fix lại mấy lổi trên.
Tôi đang chơi nhân vật DL : MrSmith
Nói ra kp chơi Class nào thì muốn Class đó mạnh nhưng cần công bằng.