Xem xong trả lời của AD thì nói tóm lại là nằm ngoài khả năng của AD, AD chưa đủ năng lực để khắc phục!
Mà cái gì đã liên quan đến năng lực làm việc thì không thể 1 sớm 1 chiều là cải thiện được.

Thôi thì đành hi vọng AD trau dồi thêm để giải quyết vậy. Chứ bh anh mù chữ mà bắt anh nội trong 1 ngày đọc hết cuốn sách sao đc phải ko AD