Xin giới thiệu với các bạn hệ thống lệnh trong phiên bản Season 2.X của Mu Season 2 Việt Nam:

Lệnh Cộng Điểm Nhanh:


 • /str xxx : Cộng sức mạnh
 • /agi xxx : Cộng nhanh nhẹn
 • /vit xxx : Cộng sức khỏe
 • /ene xxx : Cộng năng lượng
 • /cmd xxx : Cộng mệnh lệnhLệnh thường dùng


 • /post : Nội dung : Chat toàn Server
 • /clearpk : Rửa tội
 • /GuildWar Tên Guild : Chiến Guild
 • /BattleSoccer Tên Guild : Thi đấu đá bóng tại Stadium (Arena)
 • /Request on ( off ) : Bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác
 • /Move hoặc /Warp : Di chuyển đến một map (ví dụ : /move noria)Lệnh cưới hỏi


 • /marry : Hỏi cưới
  Chú ý : chú rể đứng ở: 209 16 và cô dâu đứng ở 210 16 và 210 16 ( Trong nhà thờ davias )
 • /yes : Đồng ý cưới
 • /divorce : Từ chối
 • /tracemarry : Di chuyển đến Chồng/Vợ
 • /forcedivorce : Ly dịLệnh biểu cảm


 • /Dance : Nhảy Dance
 • Respect : Quỳ xuống cầu xin
 • ^_^, haha, hehe : Cười
 • Good, Wow : 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
 • Rush : Tư thế tấn công
 • Sir : Tư thế chào đại ca
 • T_T : Ôm đầu đau khổ
 • Win : Giơ tay chiến thắng
 • Go go go : Tấn công
 • Hello : Chào
 • Bye bye : Tạm biệt
 • ; : Gãi đầu