Acc TheEnd tháng 11 có cày lên top 1 tháng 11. Nhưng về sau để lv thì top 4 or 5 gì đấy.. Nhưng giờ ra xem BXH k co top là sao... AD check lại giùm đi để còn biết mà nhận quà top tháng nữa... Top 4 or 5 ad cho lấy cái pen 10% 2% ST nha.. k cần nhiều.. tks AD