Chào các bạn,
Đây có lẽ là bài viết đầu tiên trên diễn đàn mới sau 1 lần chơi ngu của AD .
Ad xin thông báo kết quả đua top tuần và top Hỗ Trợ SV ngày 25-01-2016 như sau:

  1. Top tuần lần thứ 6 (24-04-2016)    Giải thưởng sẽ được trao vào ngân hàng của người đạt giải.
  2. Top Hỗ trợ SV lần thứ 3 (24-04-2016)    Phần thưởng đua top Hỗ trợ sẽ được trao vào ngân hàng đối với LV, Đối với wing 1 và 2,c ác bạn comment loại cánh muốn nhận và ad sẽ trao vào ngân hàng.
    PS: 2 người nhận phần thưởng top 4-5 của đợt đua top hỗ trợ lần trước vẫn chưa nhận nha các bạn!


    Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ SV, quả thật phần thưởng cánh cấp 2 Luck MNL rất có giá trị và hấp dẫ các bạn, tuy nhiên để giới hạn và tránh mất giá, thì phần thưởng này mỗi tháng chỉ được 1 cái. Do đó lần đua top tới sẽ nhận được phần thưởng thấp hơn là: cánh cấp 2 Luck HP 7%