Trích dẫn Gửi bởi DLOVE Xem bài viết
tao nghịch DL, đánh thì tao gửi
Ok.gửi qua cho tao