Tình hình là mình mới chơi ở MU này,cả ngay hnay đi làm nên treo máy.acc mình có hết buff cũng k bao giờ die đc,nhưng onl thì thấy về làng.Sau khi tìm hiểu mới biết DK LyLienKiet đã pk 1 loạt các acc afk.Vì vậy đề nghị AD tạo 1 sv Non-PK để ae có riêng 1 sv train.Chứ nếu để vậy thì nản lắm,muốn train cũng k đc.Thank AD