Các chú chửi nhau lâu vl, anh ra đi nhưng vẫn để lại cho các chú niềm day dứt khó tả. Hai thằng bại tướng âhhahaa